Katja Johansen

Resultater 2013-2017Hvad vil jeg

Posted by Katja Johansen 10 Nov, 2017 19:34:50

Som formand for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Gentofte har jeg bl.a. opnået følgende resultater i løbet af de seneste år:

Ø Omfattende renovering af spejderhytterne i kommunen samt opførelse af en helt ny hytte på Morescosvej. Samlet budget 12.5 mDKK

Ø Bidraget til større synlighed for spejderne i Gentofte ved bl.a. at anskaffe store bannere til alle grupper

Ø Gennemført en ændring af den kommunale tilskudsordning således at der nu gives tilskud til spejderlejr i det sydlige Sverige på linje med hvis det var i Danmark

Ø Sikret bedre dialog med den kommunale forvaltning og herunder afholdelse af et årligt Rådhusmøde for medlemsforeningerne

Ø Sikret at grupperne for første gang får en skriftlig aftale om brugsret til de kommunale grunde hvor deres hytte ligger

Ø Gennemført en forenkling af kravene til dokumentation af aktivitetstimer i forbindelse med regnskabsaflæggelse
Arbejde forHvad vil jeg

Posted by Katja Johansen 19 Oct, 2017 12:43:00

· Arbejde for, at det store frivillige engagement i kommunen vil få de bedst tænkelige muligheder for at udfolde sig.

· Arbejde for, at alle har adgang til et varieret udbud af aftenskoler, spejder- og idrætsaktiviteter

· Arbejde for en bred vifte af kulturtilbud lige fra biblioteker til biograf, teater, museer osv. indenfor kommunegrænsen.

· Arbejde for at bevare og vedligeholde de mange grønne områder.

· Arbejde for, at erhvervslivet har attraktive forhold til at skabe arbejdspladser og fremdrift.

· Arbejde for fokus på inddragelse og dialog, når der skal findes nye løsninger.

Gentofte Kommune skal naturligvis forsat drives både effektivt og omkostningsbevidst. Det gør vi ved at bevare en slank forvaltning med fokus på enkle og holdbare procedurer.